• Spraak & Taal

  Articulatie, vertraagde taalontwikkeling, stotteren en afwijkend mondgedrag.

 • Leerstoornissen

  Lezen, schrijven en rekenen.

 • Stem

  Heesheid, stembandknobbels en foutief ademgebruik.

 • Neurogene stoornissen

  Afasie, dysartrie en slikstoornissen.

Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep dat zich richt op preventie, diagnose en behandeling van stoornissen wat betreft spraak, taal, stem, lezen, schrijven en rekenen. Dit bij zowel kinderen als volwassenen.Logopedisten gebruiken technieken en methodes die gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen uit de taalkunde, psychologie, opvoedkunde en geneeskunde. Bovendien werken we nauw samen met andere disciplines zoals bijvoorbeeld leerkrachten, CLB, artsen en psychologen. Deze samenwerking is belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

Tarieven en terugbetaling

We werken in de praktijk als geconventioneerde logopedisten. Dit betekent dat we de tarieven hanteren die opgelegd worden door het RIZIV.


Tarieven vanaf 1 augustus 2020

Individuele sessie van 30 min.
Honorarium: € 26,50
Terugbetaling: € 21,00
Remgeld: € 5,50
Individuele sessie van 60 min.
Honorarium: € 53,22
Terugbetaling: € 42,22
Remgeld: € 11,00
Groepssessie van 30 min.
Honorarium: € 12,39
Terugbetaling: € 9,39
Remgeld: € 3,00
Aanvangsbilan (per 30 min.)
Honorarium: € 32,83
Terugbetaling: € 25,33
Remgeld: € 7,50
Evolutiebilan
Honorarium: € 46,80
Terugbetaling: € 35,80
Remgeld: € 11,00
Attesteren leerstoornis
Honorarium: € 25,00
Terugbetaling: € 0,00
Remgeld: € 25,00
Aanvullende verzekering

Voor de meeste stoornissen is er terugbetaling mogelijk via de verplichte verzekering (zie tarieven en terugbetaling). In sommige gevallen moeten we beroep doen op de aanvullende verzekering. Deze terugbetalingstarieven worden door elk ziekenfonds apart betaald en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Indien je vragen hebt over aanvullende verzekering, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

©2020 Logopediepraktijk Balen-Wezel. Alle rechten voorbehouden.